Oscar Hotel Software

Na správu našich rezervácií, hostí, platieb a faktúr a na príjem žiadostí o rezerváciu prostredníctvom nášho webového sídla používame Oscar Hotel Software.

Oscar Hotel Software

Kód 'HZjA6Qav' nepatrí žiadnemu z klientov OSCAR.