Hostal la Fontana

Na správu našich rezervácií, hostí, platieb a faktúr a na príjem žiadostí o rezerváciu prostredníctvom nášho webového sídla používame Oscar Hotel Software.

Oscar Hotel Software

Náš rezervačný systém je vypnutý.